Vi är Miljönär- vänlig

Miljönär-vänlig är en märkning som du ska leta efter om du vill satsa på framtidens sparform – ekonomiskt och miljömässigt. Den vägleder till smarta, hållbara sätt att leva. Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige.