Regler i butikerna

HYRESAVGIFTEN
Den första hyresavgiften betalas i förskott samband med bokning. Minsta hyresperiod är en vecka ( sju dagar).
I hyresavgiften ingår personal, kassahantering, obegränsat antal prisetiketter (skrivs ut i butiken), klädhängare samt videoövervakning av all yta i butiken.

SKÅPFYLLNING/TÖMNING
Skåp får enbart fyllas och tömmas under angivna tider, vanligtvis är det timmen innan och efter ordinarie butiksförsäljningen öppnar respektive stängt. Se tider under respektive butik.

DU FÅR INTE SÄLJA
Pornografiskt material
Begagnad kosmetika
Vapen
Underkläder
(begagnade trosor,kalsonger,
strumpor,bh, bodies)
Piratkopior
Livsmedel
Bränslen & Gastuber
Eventuella defekter på en vara måste tydligt anges.
Kläder ska vara tvättade och hela.
Saker som säljs på Butiksloppis ska vara lagliga. Butiksloppis har rätt att ta bort saker som inte är godkända.

HUR SKAPAR JAG PRISETIKETTER
Hyrestagaren skapar prisetiketter via sitt kundkonto på Butiksloppis hemsida. Dessa skriver du sedan ut på plats i butiken.

PRISMÄRKNING
Hyrestagaren ansvarar själv för prissättningen och utplacering av saker på sin försäljningsplats. Hyrestagaren bär allt ansvar för inkomsterna från sin försäljningsplats. Butiksloppis tar aldrig bort prislapparna från produkterna om dessa inte blivit sålda. Prisetiketten ska tydligt ange vilken vara som avses.

Prismärkning av kläder
Prisetikett för kläder och textilier skall sättas på vita hårda lappar och fästas i krage eller byxlinning. Detta är viktigt; annars säljer Butiksloppis inte varan. Dessa lappar kan ni köpa i kassan. Alla kläder skall vara tvättade och INGA använda underkläder får säljas.

Jag vill ändra pris på en vara
Om Hyrestagaren vill ändra priset på sin vara måste denna bytas mot en ny prislapp. Den gamla prislappen måste först tas bort.

VEM SER ÖVER MIN HYRESPLATS
Hyrestagaren ser själv till att hålla ordning på sin försäljningsplats. Under hyresperioden får du fylla på ditt skåp hur många gånger du vill men bara under angivna tider.

Inga produkter får ställas i gångarna eller hängas på skåpet sidor.

Har du värdefulla saker att sälja Till mindre saker rekommenderas att du hyr glasskåp eller del i glasskåp. Vi har även larmbrickor att hyra för 5:-/st.

SKADEGÖRELSE OCH STÖLD
Butiksloppis ansvarar inte för förstörda eller försvunna produkter. Misstänkt stöld anmäls omgående till Polis och ärendet behandlas som butiksstöld.
Butiksloppis ersätter heller inte produkter vid brand eller vattenskada, eller vid andra ej förutsedda händelser.

Produkter som hittats eller lämnats in utan prislapp sparas i 7 dagar och kan fås tillbaka mot beskrivning inom denna tid. Efter denna period tillfaller varan Butiksloppis.

UPPSÄGNING AV HYRESPERIOD
Hyrestagaren måste säga upp sitt försäljningsperiod innan dess utgång, annars har Butiksloppis rätten att tömma eller förlänga hyresperioden per 7 dagar, kvarvarande saker tillfaller Butiksloppis vid tömning.

Utbetalning av vinsten från försäljningsplatsen sker via Butiksloppis portal i 7-dagars
perioder till bankkonto, och utbetalas via Swedbank. Information om detta finns under sidan Utbetalningar.

TÖMNING AV FÖRSÄLJNINGSPLATS
När Hyrestagaren sagt upp sin hyresperiod måste Hyrestagaren tömma sin försäljningsplats. Detta ska göras under angivna tider (Dessa hittar ni under respektive butik på hemsidan).

Prisetiketter får INTE tas bort från varor. Saknas prisetikett tillfaller varan Butiksloppis. Försäljningsplatsen skall tömmas, städas och visas upp för personalen. Sker inte detta städar Butiksloppis ditt skåp och kostnaden dras från din försäljningsförtjänst. De saker som lämnats kvar på försäljningsplatsen tillfaller då Butiksloppis. Kunden kan få tillbaka sina varor mot beskrivning.

FÖRETAGARE
Om Hyrestagaren säljer produkter under ett företagsnamn måste F-skattsedel uppvisas. Företaget som säljer sina saker via Butiksloppis ansvarar självt för skatter samt moms. Butiksloppis
säljer enbart varan till kunden.