Inlämningsservice Löddeköpinge

Hur fungerar det?

Du samlar ihop de saker du inte längre använder och som är i det skick att det kan säljas vidare.
Du lämnar in dina saker till butiken (enbart försäljningskommission tillämpas) 

För att vi ska kunna sälja dina saker åt dig måste du ha ett användarkonto, om du inte redan har det skapar du det enkelt via denna länk Skapa konto.

Vi tar emot saker som är hela, rena och som vi värderar vara värt mer än 30 kronor. Kläder ska vara i fint skick och vara nytvättade. Detta gäller även om kläderna var rena när de lades undan i förråd eller källare. Ett tips är att följa aktuell årstid när det gäller vissa saker, ex försäljning av skridskor under vintersäsong och trädgårdsredskap under sommarsäsong. Vi säljer inte saker som är olagliga.

Prissättning och försäljningsperiod

Vi bestämmer priset på dina varor, prismärker och säljer dem under en period om 28 dagar. Vi försöker att sätta en rimlig prisnivå så att så mycket som möjligt av det som lämnas in också säljs och på så sätt återanvänds.

Vi behöver inloggningsuppgifterna till ditt användarkonto under försäljningsperioden så vi kan skapa de prislappar som krävs.

Hur delas vinsten?

Vi säljer på kommission vilket betyder att du får betalt i efterhand för de varor som sålt. Du får tillbaka 40% av försäljningen. Vi sätter in förtjänsten på ditt butiksloppis konto efter försäljningsperioden. 

Butikens 60% ska täcka kostnader för lokalhyra, skatter, försäkringar, personal, marknadsföring, kortterminaler och arvode etc. 

Vill du som kund ha tillbaka osålda saker måste du själv komma in och hämta dem i butiken innan din försäljningsperiod är slut. Butikspersonal kontaktas vid eventuella återhämtningar.